Start

Budowa „Domu pod Lipami” rozpoczęła się w 2008 roku. Starosta Jarosławski przekazał hektarową działkę w Radymnie, koło Jarosławia, pod budowę nowego Domu Dziecka. W styczniu 2017 r. dzieci wprowadziły się do pięknego, kolorowego i przyjaznego „Domu pod Lipami”. Tak nazwały swój wymarzony i długo oczekiwany Dom.

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Radymnie jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 30 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jest jednostką budżetową nadzorowaną przez Starostę Jarosławskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.