DOM POD LIPAMI

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie

Dom pod Lipami Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest placówką typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, przeznaczonego dla 14 osób w wieku od 10 do 25 roku życia - pod warunkiem kontynuowania nauki.

Głównym zadaniem placówki jest:

  1. zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci,
  2. praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodzicami,
  3. troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dzieci,
  4. przygotowanie do samodzielnego życia , uczenie zaradności życiowej,norm i zachowań życia społecznego i rodzinnego oraz aktywizowanie aspiracji życiowych,
  5. uczenie organizowania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  6. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
  7. umacnianie samorządności wychowanków.

Dom – to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją

Galeria

Wybranie zdjęcia z naszego obiektu.

Kontakt z nami

Adres

37-550 Radymno
ul. Mickiewicza 30

telefon

16 621 77 60

adres email

biuro@dompodlipami.pl

Godziny pracy administracji

pon.-pt: 7:00-15:00